The Foundation

 

Onze Enjoy! Foundation begint vorm te krijgen. De ANBI status is verkregen en de website is online. De eerste projecten zijn gestart! Onze missie is om er samen voor te gaan zorgen dat er geen kind meer met pijn in de buik ergens naar toe hoeft waar ze worden begeleid door volwassen of waar ze zich niet begrepen voelen. We willen kinderen leren hoe het is om in iemand anders zijn schoenen te staan. Hoe voelt het als er thuis zorgen zijn. Geldzorgen bijvoorbeeld of ruzie. Wat als het oorlog is en je moet alles achterlaten? Hoe voelt dat? En wat zou dat kunnen verklaren? Wat als er allerlei overtuigingen zijn over de achtergrond van de ander. We willen kinderen helpen met alles wat ze op school niet leren of meekrijgen. Of wat er thuis (nog) niet bespreekbaar is. Omdat we nog helemaal in de beginfase zitten kunnen we alle hulp gebruiken. Sponsoren, donaties en medewerking van vrijwilligers zijn meer dan welkom. Als je een mooi project hebt kun je dat ook aan ons komen vertellen. Wij kijken en luisteren en kunnen tot een mooie samenwerking komen.

Jullie kunnen ons bereiken via het email adres foundation@enjoy-amstelveen.nl.

Bellen kan ook op 06-44 2424 84

Waarom een foundation?

Elk kind zou een mentor moeten hebben. “Iemand die een tijdje meeloopt met het kind, iemand die het kind vertrouwen geeft, zodat het zelfvertrouwen kan groeien.” Om alle kinderen deze kans te geven, hebben Martijn Heus, Wim Scholten & Joy Ellen Bos de Enjoy! Foundation opgericht.

Joy Ellen Bos; “Ik wilde al een tijd graag een stichting oprichten. Met de foundation willen we kinderen kansen bieden, kansen die ze anders wellicht niet zouden krijgen. We willen kinderen (en hun ouders) tot steun zijn ondersteunen en begeleiden bij het vinden van mogelijkheden voor hun kind. Mijn grootste
inspiratie is mijn zoon. Hij had een hekel aan school, paste er niet echt tussen. We hebben lang
gezocht naar een opleiding waar hij wel zou passen. Een mentor, iemand die hem een tijdje heeft
begeleid, heeft hem verder geholpen. Ook heeft hij een aantal mooie reizen gemaakt. Hij is onder
meer naar Thailand geweest voor een kungfu reis. Zo’n reis lijkt voor veel mensen wellicht
onhaalbaar, maar het leven in Thailand is niet duur. De kosten zitten vooral in het ticket. Met de
foundation wil ik kinderen de mogelijkheid bieden om een dergelijke (sport)reis te maken als ze dat
ze verder brengt. Het hoeft echter niet iets groots te zijn. Ook het contact met een volwassen mentor
kan veel betekenen voor een kind. Iemand die een voorbeeld kan zijn, helpt door het stellen van de
juiste vragen of het kind het vertrouwen en de ruimte geeft om zelf te ontdekken. We hebben een
aantal mensen die als vrijwilliger die rol op zich willen nemen. In het bestuur van de stichting zit
iemand die ervaring heeft met fondsen werven. We kunnen ook de ouders helpen, laten zien wat
er mogelijk is. De kosten kunnen geheel of deels door de stichting worden gedekt. Ouders of de
kinderen zelf kunnen tevens een bijdrage leveren. Mijn zoon is inmiddels 18 jaar en doet een
breekjaar. Een jaar waarin jongeren werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Twee dagen gaan ze
op zoek naar antwoord op vragen als wie ben ik en wat wil ik? De andere dagen werken ze om een
bijdrage te kunnen leveren aan het bekostigen van het programma.”
Ik heb zelf een stapje teruggedaan en heb iemand anders voor het bestuur gevraagd. Ik wil niet dat de zakenverweven raken.”

Voor wie is de foundation bedoeld?
“In principe voor alle kinderen ter wereld! Ik vind dat geen enkel kind ter wereld ooit buikpijn zou
moeten hebben vanwege iets wat een volwassene doet. Het is echter goed om klein te beginnen, in
onze eigen regio. Het duurt even voordat men weet van je bestaan.” Voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet in het systeem passen, is er vaak geen plek of minder aandacht. Sommige kinderen worden als lastig afgedaan, terwijl juist die kinderen aandacht nodig hebben en dat vaak ook laten zien. Soms vatten leraren het persoonlijk op wanneer een kind lastig is. Daar gaat het echter niet om. Als je dat kunt loslaten, helpt dat enorm. Dan kun je je richten op wat het kind nodig heeft. Dit is één van de dingen die ik docenten probeer mee te geven in onze mentor academy.” Bij de training ‘mentor on a mission’ van de Enjoy! academy.

Ook een bijdrage leveren? Dat kan via deze link.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Salk2yZGTv2Dwkp21S7uqA

Deze QR code gebruiken kan ook:).

QR code Enjoy! Foundation