Flow van de dag

Een dagje Enjoy! Daycare

8.00/9.30 uur
De kinderen worden gebracht en er vindt overdracht plaats met ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de jas/tas van hun kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek. Ouders zorgen ervoor dat zij uiterlijk om 9.30 van de groep af zijn.

9.30 uur
De derde begeleider start haar dag en we gaan gezamenlijk opruimen en aan tafel zitten voor een fruitmoment. Er is tijd om kinderen hun verhaal te laten vertellen. Ook de baby’s worden hierbij betrokken, tenzij ze lekker liggen te slapen.

10.00 uur
Kinderen worden verschoond en de kinderen die moe zijn en gaan slapen worden naar bed gebracht.

10.30/ 11.30 uur
Er wordt een activiteit uitgevoerd die is voorbereid door de begeleiders. En er is tijd voor vrij spel. Wij hebben altijd activiteiten rondom een thema. Hetzelfde thema als bij Enjoy! Preschool

11.30 uur
Lunchtijd! De maaltijden worden verwarmd en we gaan gezamenlijk aan tafel. Meer hierover in ons ‘Beleid rondom Voeding’.

12.00/ 12.30 uur
Kinderen worden verschoond en kleren worden uitgedaan tot aan hun romper. Er wordt nog een boekje voorgelezen en de kinderen worden naar bed gebracht of rusten op de groep.

14.30/ 15.30 uur
Kinderen worden wakker en worden verschoond en aangekleed. Daarna gaan we aan tafel voor het eten van een cracker en drinken van een kopje thee of water.

16.00 uur
Tijd voor vrij spel.

17.00 uur
De begeleider die heeft geopend gaat naar huis.

17.00/ 18.30 uur

17.30 gaat de tweede begeleider naar huis. Kinderen worden opgehaald vanaf 17.00. Er wordt een overdracht gegeven over hoe de dag verlopen is.

Wij hechten veel waarden aan de eetmomenten en zien dit als een moment met elkaar. Daarom is het fijn wanneer de kindjes niet gebracht worden tussen 9.30/ 10.00 uur en tussen 11.30/ 12.30.

Dit is een globale dagindeling. Ieder kind heeft zijn eigen ritme, zeker de jongeren kinderen en wij houden ons aan het ritme wat er vanuit huis is. In grote lijnen volgen wij wel de bovenstaande indeling.

Creatief

De natuurlijke creativiteit is een fantastisch uitgangpunt voor onze begeleiders. Ook hebben kinderen een natuurlijke drang om te onderzoeken en te experimenteren. Voor een kind is elke ervaring een nieuwe. Kinderen zijn erg vatbaar voor creativiteit, zij willen maken, creëren, vormgeven, maken en vormen.

Wij bieden het decor en de materialen, de kinderen creëren. De begeleider zal ook tijdens deze processen de kinderen prikkelen en uitnodigen verschillende manieren te ontdekken.

We willen de kinderen niet overladen met activiteiten. We bekijken per teamoverleg hoe de groepssamenstelling en groepsdynamiek is. Dan beslissen we samen of we activiteiten voor de komende periode kunnen toevoegen aan de dagen.

Vrij spelen

Wij geloven in het unieke ontwikkelpad van de kinderen.

Ook blijven we bij het vrije spel bewust kijken naar de keuzen die de kinderen maken.

Wij kijken naar wat kinderen kiezen om te doen, te spelen. Het is leuk om kinderen die altijd hetzelfde te kiezen, te inspireren een keer iets anders te doen. Wij zijn daar om ze enthousiast te maken en ze verder te helpen ontwikkelen in hun spel.

Wij kunnen nieuwe takjes in hun hoofd verbinden door af en toe of kort mee te spelen en dan een nieuwe dimensie aan te boren, andere begrippen te gebruiken, andere rollen introduceren en ze te inspireren.

De kinderen mogen hun knutselwerken tentoonstellen bij Enjoy! of mee naar huis nemen als ze dat graag willen.

De begeleider (tevens mentor) zal ook deze momenten gebruiken om te kijken hoe de kinderen zich voelen, wat ze bezighoudt.

De kinderen hebben verschillende plekken in de ruimtes ingericht voor Enjoy! Daycare, alle voorzien van uitdagende materialen en boeken om lekker te ontspannen. Ook is er speciaal voor deze groepen een aanbod van activiteiten die bij deze fase past.

Bij jongere kinderen is het meespelen, het begeleiden in spel waardevol, in deze fase zijn de begeleiders uiteraard ook van groot belang voor het verder ontwikkelen, echter gebeurt dat meer door de juiste materialen en omgeving te bieden. Een plekje waar zij zich veilig voelen en waar zij het gevoel hebben uitgedaagd te worden.

‘Bij Enjoy! is het veilig, fijn, gezellig en vrij….de plek waar kinderen graag zijn en de plek waardoor de vaders en moeders met een gerust hart hun werk kunnen doen!’