Team

Om aan de verschillende behoeftes van de kinderen te voldoen hebben wij medewerkers met verschillende expertises. De opleidingseisen van onze medewerkers zijn minimaal conform het CAO Kinderopvang.

Aksana Stahievitch is onze pianolerares en geeft één op één les aan de kinderen. Zij doet dit op een speelse manier waardoor kinderen al snel een nummer kunnen spelen. Twee keer per jaar geven al haar studenten een pianoconcert.

Stagiaires: Wij nemen stagiaires onder onze hoede die een MBO-4, HBO-opleiding of universitaire opleiding volgen en waarbij we het gevoel hebben dat hij of zij past bij ons als team en vooral bij onze kijk op kinderen (zie pedagogisch werkplan)

Ons zorgvuldig samengestelde topteam van Enjoy! is van het allergrootste belang om de kinderen dat veilige gevoel te geven. Bij Enjoy! is het team ons veilige baken voor de kinderen. Al jaren trouwe dienst en herkenbaar voor alle kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s. Bij elke uitbreiding zal uitvoerig worden bekeken of nieuw personeel aansluit bij het team van Enjoy!.

Onze begeleiders zullen:

  • de kinderen liefdevol benaderen door bijvoorbeeld grapjes maken, plezier maken, stoeien en het gedrag van kinderen niet te veroordelen, maar proberen te begrijpen en te bespreken.
  • weten hoe een kind te troosten, complimentjes te geven, te stimuleren en uitleg te geven
  • weten hoe om te gaan met de emoties van de kinderen
  • de kinderen geduldig begeleiden

Meer informatie over Enjoy! Afterschool: