Team

Het team van de Enjoy! Preschool bestaat uit zeer ervaren en liefdevolle juffen. Zij zorgen dat ieder kind zich bij ons thuis voelt. De peutertjes zijn in een veilige educatieve omgeving, waar zij zich met plezier voorbereiden op de basisschool. Er kunnen bij ons maximaal 16 peutertjes komen spelen onder leiding van minimaal twee juffies. De leidster/kindratio is conform CAO Kinderopvang.

Stagiaires:
Wij nemen alleen stagiaires onder onze hoede die minimaal een niveau 3, 4 of HBO-opleiding volgen, welke gerelateerd is aan het werken met jonge kinderen.