Pedagogisch

Ons pedagogisch team is van fundamenteel belang om onze visie op het dagelijkse leven te brengen.

Wij geloven in levenslang leren!  Onze mentoren helpen de kinderen bij het stellen en bereiken van hun doelen door hun eigen doelen te stellen en te bereiken met hulp van het pedagogisch team.  Elke mentor stelt samen met zijn coach individuele doelen en  ze gebruiken observatie en VIB (video interactie begeleiding) om praktische stappen te zetten. Daarnaast heeft elk team een ​​gedeeld doel of aandachtspunt te ontdekken voor elk kwartaal.

U kunt ook altijd een afspraak maken met de mentor van uw kind als u iets wilt bespreken.