Onze visie

Onze didactische aanpak is gericht op het bevorderen van inzicht en nieuwsgierigheid bij leerlingen.

Door op waaromvragen in te zetten, probeer je de leerlingen meer begrip te laten krijgen van de verschillende vakgebieden. Bovendien, door de aandacht te richten op wat de leerling wel kan, creëer je een positieve leeromgeving en versterk je het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen.

Hierdoor wordt school gezien als een kans op leren en wordt de nieuwsgierigheid vergroot.
Inderdaad, een positieve en uitdagende pedagogiek is belangrijk bij bijles. Het is essentieel om de leerlingen te helpen zich veilig te voelen en vertrouwen te hebben in zichzelf en hun eigen vermogen. Dit kan door hen te prijzen voor hun prestaties en hen uit te dagen om buiten hun comfortzone te stappen. Het is ook belangrijk om de leerlingen te herinneren dat fouten maken deel uitmaakt van het leerproces en dat het belangrijk is om door te gaan, ook als het moeilijk is. Bijlesdocenten kunnen ook een speelse en plezierige aanpak hanteren om de leservaring voor de leerlingen aangenamer en motiverender te maken.
Begeleiding bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is een belangrijk doel van bijles. Het is belangrijk om de leerlingen te helpen zich zelfverzekerd en zelfstandig te voelen en hen te leren hoe ze zichzelf kunnen helpen bij het leren. Hierdoor kunnen ze uiteindelijk zonder begeleiding verdergaan. Een stapsgewijze benadering, zoals eerst leren leren en daarna huiswerkklas, kan daarbij helpen. Het is ook belangrijk om de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van studievaardigheden, zodat ze beter in staat zijn om zelfstandig te studeren en te leren. Bijles kan daarbij een belangrijke rol spelen door gericht te werken aan specifieke knelpunten en door extra begeleiding te bieden bij het studeren en het leren.

Het bieden van ruimte voor reflectie en het aanbieden van lesstof in samenhang zijn belangrijke aspecten van een effectieve didactiek. Reflectie helpt de leerlingen om hun eigen leerproces beter te begrijpen en om hun inzichten en begrip van de stof te verdiepen. Het bieden van ruimte voor reflectie kan bijvoorbeeld door vragen te stellen over de lesstof, door oefeningen te doen of door de leerlingen te laten praten over wat ze hebben geleerd.
Het aanbieden van lesstof in samenhang is belangrijk om de leerlingen een compleet beeld te geven van een onderwerp en om hen te helpen de verbanden tussen verschillende aspecten te zien. Dit kan door het aanbieden van een overzichtelijke structuur en door de lesstof op een logische en systematische manier aan te bieden. Door de lesstof in samenhang aan te bieden, kunnen de leerlingen de lesstof beter begrijpen en onthouden en zich beter voorbereiden op toekomstige uitdagingen.
Door een heldere visie kunnen wij bijles aanbieden zoals we dat nu doen: Het is duidelijk dat onze leerlingen centraal staan en dat wij hen willen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun volle potentieel. Het bieden van individuele aandacht en begeleiding die aansluit bij de behoeften van elke leerling, is erg belangrijk om hen te helpen succesvol te zijn. Het samenwerken met scholen, ouders en andere betrokken partijen is ook een belangrijke factor om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan de leerlingen.
Onze ”Enjoy!” benadering is een innovatieve en effectieve manier om een inspirerende en uitdagende leeromgeving te creëren. Het is belangrijk om kinderen te helpen bij het ontdekken van hun sterktes en passies en om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en betrokkenheid.
Onze missie om kinderen te helpen om het beste uit zichzelf te halen en te genieten van het leerproces, is een ambitieus en verdienstelijk doel. Met toewijding en expertise vervullen wij onze missie en maken wij verschil in het leven van onze leerlingen