STUDIEBEGELEIDING

De studiebegeleiding is bij Enjoy! Learning een intensieve begeleiding van leerlingen van het voortgezet onderwijs, waarbij we helpen met het maken van huiswerk, het plannen, het leren leren, de studievaardigheden, etc.

Duur: Wekelijks
Kosten: Afhankelijk van het aantal keer per week

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs bieden wij intensieve studiebegeleiding in kleine groepjes. Op basis van de agenda helpen wij de leerlingen met het plannen van hun maak- en leerwerk. Hierdoor leert hij of zij van tevoren goed in te schatten hoe veel en hoe vaak het nodig is bezig te zijn. Op deze manier wordt het huiswerk behapbaarder en gaan de leerlingen beter en zekerder voorbereid naar school.

Naast vakinhoudelijke begeleiding helpt de coach de leerling bij het zich eigen maken van belangrijke studievaardigheden. Te denken valt aan het leren verwerken van leerstof in een samenvatting of mindmap, effectief woordjes leren en het toepassen van andere leerstrategieën.

AANDACHT VOOR HET SOCIAAL-PSYCHOLOGISCH ASPECT VAN LEREN

School en schoolwerk zijn meer dan de optelsom van huiswerk en toetsen. Daarom geven wij ook aandacht aan de sociaal-psychologische kant van het studieproces. Zo kunnen motivatieproblemen of een laag zelfbeeld van invloed zijn op de studieprestaties. Dit kan te maken hebben met spanning thuis of in de klas. Specifieke persoonlijke aandacht voor deze aspecten helpen om beter om te gaan met (gepercipieerde) druk en stress te verminderen. Dit geeft een positieve impuls aan de motivatie en zorgt ervoor dat de leerling eerder en met minder weerstand aan het schoolwerk begint.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Per maximaal zes leerlingen is er één begeleider aanwezig. De leerlingen komen minimaal twee uur per keer en krijgen tijdens de begeleiding gemiddeld ten minste 30 minuten individuele ondersteuning. Er staat altijd fruit klaar, de leerlingen krijgen iets lekkers en een kop soep of thee gedurende de begeleiding. Dat werkt altijd prettiger!

Voorafgaand houden we een intakegesprek met de ouders en de leerling en maken een werkplan met daarin afspraken en leerdoelen. Tussentijds evalueren we de voortgang met de ouders en de leerling. Wanneer de school het toelaat kan er overleg plaatsvinden met de desbetreffende docent of mentor.

In Amstelveen wordt de studiebegeleiding van 14:30 tot 18:30 uur gegeven, waarbij de leerlingen tot maximaal 16:30 uur kunnen binnen komen.

In Nieuw-Vennep wordt de studiebegeleiding van 14:00 tot 18:30 uur gegeven, waarbij de leerlingen tot maximaal 16:30 uur kunnen binnen komen.

WAAR STAAT DE STUDIEBEGELEIDING BIJ ENJOY! LEARNING VOOR

  • toewerken naar zelfstandig leren;
  • training in studievaardigheden, leren plannen en ‘Leren Leren’;
  • overhoren en oefenen;
  • individuele en persoonlijke aandacht;
  • kleinschalige begeleiding in een prettige omgeving;
  • een brede leeraanpak met aandacht voor de sociaal-psychologische kant van schoolwerk.

Locatie:

Enjoy! Learning Amstelveen is gevestigd in het hart van Amstelveen op de derde etage van Platform C. Onze openingstijden zijn flexibel, maar doordeweeks wordt tussen grofweg 14:00 en 20:00 uur begeleiding en bijles gegeven. Ook in het weekend zijn er mogelijkheden