REMEDIAL TEACHING

Voor kinderen met een (dreigende) leerachterstand of met sociaal emotionele problemen of een combinatie van beiden bieden wij Remedial Teaching.

Duur: 60 minuten
Kosten: € 62,50 per sessie

Voor kinderen met een (dreigende) leerachterstand of met sociaal emotionele problemen of een combinatie van beiden bieden wij Remedial Teaching. Voorbeelden van problemen die wij behandelen zijn dyslexie, dyscalculie, beelddenken, spelling- of rekenproblemen. Ook kinderen die meerbegaafd zijn kunnen bij ons terecht.

De bedoeling is dat de leerling na de remedial teaching de vaardigheden bezit om zelfstandig mee te doen in het reguliere onderwijs. Remedial teaching is geen bijles, want daarbij gaat het om specifieke vakkennis die voornamelijk herhaald wordt.

GESPECIALISEERDE LEERKRACHTEN

Remedial teaching wordt gegeven door gespecialiseerde leerkrachten. Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

START EN VOORTGANG

Door middel van intakegesprek, toetsen en observatie wordt het knelpunt bepaald en een handelingsplan opgesteld. Halverwege de behandeling voeren wij een evaluerend gesprek met de ouders en eventueel de leerkracht. Naar aanleiding van het gesprek bepalen wij het vervolgtraject.

MEER INFORMATIE & AANMELDING

Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Locatie:

Enjoy! Learning Amstelveen is gevestigd in het hart van Amstelveen op de derde etage van Platform C. Onze openingstijden zijn flexibel, maar doordeweeks wordt tussen grofweg 14:00 en 20:00 uur begeleiding en bijles gegeven. Ook in het weekend zijn er mogelijkheden