CITO-TRAINING

De CITO-training is voor kinderen uit groep 7 en 8. In 5 lessen komen alle onderwerpen van de CITO- en Eindtoetsen aan bod. Deze training is een algemene oefening om te leren met open vizier de toetsen te maken.

Duur: 5 lessen van elk 60 minuten

Kosten: € 130,00

Het overgrote deel van de basisscholen in Nederland gebruikt de toetsen van het Cito als indicatie van het niveau van de leerlingen. Meerdere malen per jaar neemt men toetsen af waarvan de resultaten verschijnen in het zogenaamde Leerling Volg Systeem (LVS) en we kennen allemaal de CITO-eindtoets in groep 8.

UITSLAG CITO-TOETS WIJKT SOMS AF VAN RAPPORTEN

Hoewel de uitslag formeel alleen een indicatie van het niveau is, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het nogal eens leidend bij een vervolgadvies. Dit zorgt bij veel leerlingen voor de nodige extra spanning en stress. Gevolg hiervan is dat de uitslagen van deze toetsen regelmatig een ander beeld laten zien dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.Hier zijn verschillende redenen voor te noemen. Zo is de toets een eerste echte kennismaking met een officieel examen en levert dit zoals gezegd de nodige extra druk en onzekerheid op. Ook is het een momentopname; het kan natuurlijk zijn dat een leerling juist net die dag of paar dagen zich wat minder voelt. Een andere belangrijke reden is dat de toetsingsvorm en dan met name de vraagstelling (meerkeuze) anders is dan wat kinderen gewend zijn. Het hoeft dus niets te maken te hebben met de inhoud van de toets dan wel de parate kennis van het kind.

OEFENEN VOOR DE CITO-TOETS

Herkent u dit beeld bij uw eigen kinderen? Dan is onze CITO-training een goede oplossing om dit te ondervangen! De leerlingen komen bij ons in groepjes van maximaal 9 leerlingen en oefenen met de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden. Tijdens het oefenen frissen we de opgedane kennis op en door met oude CITO-toetsen te werken raken de leerlingen vertrouwd met de specifieke toetsingsvorm. Ze leren de vragen nauwkeurig te lezen en krijgen tactieken aangereikt om adequaat om te gaan met meerkeuzevragen en zelf tot een goed antwoord te komen.

De CITO-training is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de CITO-toets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij bijles of Remedial Teaching aan.

INHOUD VAN DE LESSEN

Op dit moment zijn wij druk bezig om de CITO-training/toets-training te vernieuwen. Aangezien een aantal scholen overstappen op andere eindtoetsen voor groep 8, proberen we hiermee ook rekening te houden. Zo zullen we onder ander oefenmateriaal voor de IEP aan deze training toevoegen. Meer info volgt zo spoedig mogelijk.

MEER INFORMATIE & AANMELDING

Met het verplaatsen van het eindadvies naar het begin van het kalenderjaar, nemen scholen CITO-toetsen af op verschillende momenten hieraan voorafgaand, grofweg tussen oktober en januari. Ter voorbereiding hierop raden wij onze bijlessen aan. Ook leerlingen uit lagere klassen zijn hierbij welkom. Neem even contact op voor de mogelijkheden.

Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Wilt u direct aanmelden? Geef dan aub de dag van voorkeur aan.

Locatie:

Enjoy! Learning Amstelveen is gevestigd in het hart van Amstelveen op de derde etage van Platform C. Onze openingstijden zijn flexibel, maar doordeweeks wordt tussen grofweg 14:00 en 20:00 uur begeleiding en bijles gegeven. Ook in het weekend zijn er mogelijkheden